Kalite Politikası

•    Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

•    Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması.

•    Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek.

•    Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliği yurt içi ve globalde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmek.

•    Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek.

•    Faaliyetlerimizden olumsuz etkilenme ihtimali olan tüm tarafların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla tehlike ve risk analizleri yapılmak.

•    Ürünlerimizi çevreye olması muhtemel etkilerini göz önüne alarak AR-GE çalışmalarımızı bu yönde planlamak ve kuruluşumuzun çevreye bakış açısı ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim kurulması.

•    Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla kaynaklarımızı sürekli geliştirerek Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek.

•    İş ve İşçi güvenliği tedbirlerini uluslararası standartlara uygun olarak alarak, çalışanlarımıza bu konuda eğitimler vermek.

•    Yürürlükteki ulusal ve uluslararası kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmek yönündeki tüm faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi ve sektörümüzde her açıdan olduğu gibi kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmayı taahhüt ederiz.

Hızlı İletişim