Adobinder 1/9 Konsantre astar

İç ve dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, Yüzeye nüfus ederek yüzey emiciliğini azaltan, tozumayı engelleyen  son kat boya tüketimini %20 oranında azaltan, 1/9 oranında su ile inceltilerek kullanılan astardır. 

TDS
Hızlı İletişim
z